Dansgroep Amsterdam

, , ,

2013-11-15T17:28:38+01:00

Dansgroep Amsterdam was het Stadsgezelschap voor moderne dans en ontving in het kunstenplan 2009-2012 structurele subsidie van het ministerie van OCW. Voor Dansgroep Amsterdam verzorgde ik de marketing en communicatie: het adviseren van de directie over communicatievraagstukken, het schrijven van communicatieplannen en hieruit voortkomende acties uitvoeren. Opstellen en bewaken van begrotingen. Het coördineren van de ontwikkeling van de huisstijl, nieuwe website en digitale nieuwsbrieven, ontwikkelen publicaties en opzetten van publiciteitscampagnes.