Dansgroep Amsterdam

, , ,

2013-11-15T17:28:38+01:00

Dansgroep Amsterdam was het Stadsgezelschap voor moderne dans en ontving in het kunstenplan 2009-2012 structurele subsidie van het ministerie van OCW. Voor Dansgroep Amsterdam verzorgde ik de marketing en communicatie: het adviseren van de directie over communicatievraagstukken, het schrijven van communicatieplannen en hieruit voortkomende acties uitvoeren. Opstellen en bewaken van begrotingen. Het co├Ârdineren van de ontwikkeling van de huisstijl, nieuwe website en digitale nieuwsbrieven, ontwikkelen publicaties en opzetten van publiciteitscampagnes.